თესაუ-ში ჩარიცხულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ                                                       თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 IMechE Journals (https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche) - მექანიკური ინჟინერია (გამომცემლობა SAGE)

  • სტატიები 1847 წლიდან დღემდე.
  • ყოველი 18 სახელწოდებიდან 17 შედის Thomson Reuters Journal-ის ცირიტებულ სტატიათა რიცხვში.
  • ყველა ჟურნალი ინდექსირებულია გამომცემლობა SCOPUS-ში
 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.