თესაუ-ში ჩარიცხულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ                                                       თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

კანცელარია

კანცელარიის უფროსი

მანანა ბეჟანიშვილი 

კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი

მაია ჭედია 

მანანა რუაძე 

მადონა გოგობერიშვილი 

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

ნათია ხახონაიძე 

გულნარა ბაწელაშვილი 

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.