კანცელარია

კანცელარიის უფროსი

ბეჟანიშვილი მანანა

ადამიანური რესურსების მენეჯერი

ხმალაძე ქეთევან 

კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი

ჭედია მაია

კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი

მეტრეველი მარიამ

კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი

გოგობერიშვილი მადონა

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

რუაძე მანანა

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

ბაწელაშვილი გულნარა 

კანცელარიის  სპეციალისტი

ბადაშვილი სოფო 

 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.