თესაუ-ში ჩარიცხულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ                                                       თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

ბიბლიოთეკაში ელექტრონული ფორმით შეკრებილია 1500-ზე მეტი იურიდიული ლიტერატურა და სასამართლო გადაწყვეტილებები. შესაბამისად, მკითხველს შეუძლია ნებისმიერი ადგილიდან, ნებისმიერ დროს ისარგებლოს ბიბლიოთეკის ელექტრონული ბაზით.

ბიბლიოთეკა ყველა მკითხველისათვის უფასოდ არის ხელმისაწვდომი.

library.court.ge

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.