გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!                           შიდა მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

იურიდიული სამსახური

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, II სართული, იურიდიული სამსახური

ტელ: 0 (350) 23 06 11
ელ.ფოსტა: ls@tesau.edu.ge

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.