თესაუ-ში ჩარიცხულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ                                                       თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, II
სართული, ოთახი #28, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური.

ტელ: 0 (350) 23 11 00

ელ.ფოსტა: pr@tesau.edu.ge

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.