წარმომადგენლობითი საბჭოს შემადგენლობა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

1)      პროფესორი - მანანა ღარიბაშვილი (საბჭოს სპიკერი)

2)      პროფესორი -  თენგიზ სიმაშვილი

3)      ასოც. პროფესორი - ზაურ გუმაშვილი

4)      ასოც. პროფესორი - თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

5)      ასისტ. პროფესორი მამა ილია (ნუგზარ) ჩიკვაიძე

სტუდენტები:

1)      მიხეილ თუშიშვილი

2)      მარიამ სუხიტაშვილი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი

1)      ასისტ. პროფესორი - ნინო ჟონჟოლაძე

2)      ასისტ. პროფესორი - რუსუდან ფირანიშვილი

სტუდენტები:

1)      თენგიზ კუკუნაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი

1)      ასოც. პროფესორი - თამარ თამარაშვილი

2)      ასისტ. პროფესორი - ნატალია ბიწაძე

განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი

1)      ასოც. პროფესორი - შორენა ძამუკაშვილი

2)      ასისტ. პროფესორი - ია ჩაქიაშვილი

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი

1)      ასოც. პროფესორი - შოთა მათიაშვილი

2)      ასოც. პროფესორი - გაგა ბუიშვილი

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

1)      ნანა ყარაულაშვილი

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.