იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

                         წარმომადენლობითი საბჭოს  წევრთა  სია

ა) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 

აკადემიური  პერსონალი:

1) პროფ. -  ღარიბაშვილი მანანა - საბჭოს სპიკერი

2) პროფ. - სიმაშვილი  თენგიზ

3)  ასოც. პროფ. - გუმაშვილი ზაურ

სტუდენტები:                                                                                                                    

1)  ფუთურიძე ლინეტა 

 

ბ) სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის  ფაკულტეტი 

აკადემიური  პერსონალი:

1)  ასოც. პროფ. ძამუკაშვილი ლალი

2) ასოც. პროფ. ნანული ხიზანიშვილი

3) ასისტ. პროფ. -  ბიწაძე ნატალია

სტუდენტები:

1) ლევან   ფეიქრიშვილი

2) გიოშვილი ნატალი

 

გ) განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი  

აკადემიური  პერსონალი:

1)  ასოც. პროფ. - ძამუკაშვილი შორენა     

2)  ასოც. პროფ. -  ია  ჩაქიაშვილი-კალმახელიძე

სტუდენტი:

1)  თაღიაშვილი თინათინ

 

დ) აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

აკადემიური  პერსონალი

1)  ასოც. პროფ. - შილდელაშვილი ირა

2)  ასოც. პროფ. ნინო ჟონჟოლაძე

3) ასოც. პროფ. ელენე ძამიაშვილი

 

სტუდენტი:

1)  ტეტიაშილი თეა 

2)   ბადაშვილი სოფიო

 

ე) ბიბლიოთეკის  ხელმძღვანელი 

აკადემიური  საბჭოს  გადაწყვეტილებით

1) ყარაულაშვილი   ნანა

 

 სულ: 18 წევრი

აქედან: 11 აკადემიური პერსონალი; 1 ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი;  6 სტუდენტი

წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი:    შაშვიაშვილი მარინა

 

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.