ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე

  • მზია მაისურაძე
 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.