ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლები

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

შალვა ჭკადუა

პროგრამების კოორდინატორი

ნინო მოდებაძე

პროფესიული პროგრამების კორდინატორი

მაია გიგაური

მთავარი სპეციალისტი (იურისტი)

ნინო დარჩიაშვილი

წამყვანი სპეციალისტი სპეციალისტი

სალომე თათულიშვილი

წამყვანი სპეციალისტი

მაია აზიკური

სასწავლო პროცესის მონიტორი

ნანი სოზაშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთარგმნელი

ელენე ძამიაშვილი

 

 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.