ისტორია:

 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თესაუ) ერთ-ერთი უძველესი საგანმანათლებლო ცენტრია. უნივერსიტეტი ღირსეული გამგრძელებელია იყალთოს აკადემიის (XII საუკუნე), თელავის საფილოსოფოსო-საღვთისმეტყველო სასწავლებლის (1758-1782), სასულიერო სემინარიის (1782-1801), სასულიერო სასწავლებლის (1818-1918), სამასწავლებლო ტექნიკუმის (1924-1939), სამასწავლებლო ინსტიტუტის (1939-1951) და პედაგოგიური ინსტიტუტის (1951-1999) მრავალსაუკუნოვანი საგანმანათლებლო ტრადიციებისა.
1940 წლიდან იგი ატარებს დიდი ქართველი პედაგოგის და საზოგადო მოღვაწის იაკობ გოგებაშვილის სახელს. დაარსებიდან 60 წლისთავზე, 1999 წელს მას მიენიჭა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსი. უნივერსიტეტი ავტონომიური სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელია. აქ სწავლება მიმდინარეობს სახელმწიფო ენაზე – ქართულ ენაზე.
უნივერსიტეტში სწავლა მიმდინარეობს განახლებული პროგრამებით და იგი სამსაფეხურიანია: საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო. უნივერსიტეტში მუშაობს აგრეთვე პროფესიული განათლების საფეხური.
   

 

                                                     უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს:

 • 5 ფაკულტეტი შესაბამისი დეპარტამენტებით;
 • 30-ზე მეტი კაბინეტ-ლაბორატორია;
 • სასწავლო სახელოსნო;
 • ინტერნეტის ქსელი;
 • სოციოლოგი;
 • კომპიუტერული ცენტრები;
 • კავკასიური კვლევების ცენტრი;
 • იურიდიული კლინიკა;
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერისტეტის მეგობრობის უცხო ენათა ცენტრი;
 • გერმანული ენისა და კულტურის ცენტრი (ბიბერახის ოთახი);
 • ჟურნალისტიკის ოთახი;
 • ამერიკის შესწავლის ცენტრი;
 • ფრანკოფონიის ცენტრი;
 • სტუდენტური თვითმმართველობა;
 • სპორტული და კულტურული კლუბები.

                                                   მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა:

მის განკარგულებაშია ოთხი სასწავლო კორპუსი, ღია და დახურული სპორტული მოედნები, ხელოვნების და კულტურის ცენტრი, რომლებიც განთავსებულია შვიდი ჰექტარი ფართობის გამწვანებულ გარემოში.
სტუდენტთა სწავლებასა და მეცნიერთა საქმიანობას ემსახურება თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ორასი ათასზე მეტი წიგნითა და სხვადასხვა საბიბლიოთეკო რესურსით.
სტუდენტთა სწავლა-განათლებას ემსახურება 18 პროფესორი, 56 ასოცირებული პროფესორი, 27 ასისტენტ-პროფესორი და 7 ასისტენტი.

უნივერსიტეტში დღეისათვის 1500-მდე მეტი სტუდენტი სწავლობს.
ყოველწლიურად ქვეყნდება უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა, დოქტორანტთა და სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებულები.
უნივერსიტეტს რეგულარული ურთიერთობა აქვს საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებთან.
მრავალფეროვანია უნივერსიტეტის საერთაშორისო კავშირები, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტებთან დამყარებულია მჭიდრო ურთიერთობები: თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მრავალი სტუდენტი და აკადემიური პერსონალი მონაწილეობს გაცვლით პროგრამებში. უნივერსიტეტში წარმატებით ხორციელდება რამდენიმე საერთაშორისო პროექტი, მათ შორის, “ერასმუს მუნდუსისა” და “ტემპუსის” პროექტები.

უნივერსიტეტი ფლობს ადამიანური და მატერიალური რესურსებს, საჭიროებისამებრ.

ინგლისურენოვან სტუდენტებს შესთავაზოს ინგლისურენოვანი კურსები და პროგრამები.

უნივერსიტეტში პერიოდულად იმართება ადგილობრივი, რესპუბლიკური, საერთაშორისო კონფერენციები და სიმპოზიუმები.
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედებს სხვადასხვა ქვეყნის კულტურისა და ლიტერატურის შესწავლის ცენტრები, ფუნქციონირებს სპორტული, ახალგაზრდა მეცნიერთა, ინტელექტუალთა, იუმორისტული და სადისკუსიო კლუბები. სტუდენტურ ცხოვრებას კოორდინაციას უწევს უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა.

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.