• მანანა ღარიბაშვილი - პროფესორი
 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.