რექტორი

ირმა შიოშვილი
CV
პირადი მონაცემები
დაბადების თარიღი 23 მაისი, 1970
დაბადების ადგილი საქართველო, თელავი
ოჯახური მდგომარეობა დაოჯახებული
E-mail_ irma.shioshvili@gmail.com
განათლება
სამეცნიერო ხარსისხი 2002 ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი
(დიპლომი #002975).
სადისერტაციო თემის სახელწოდება:
ივანე ჯავახიშვილის მეცნიერული
მემკვიდრეობის სოციალურ-ფილოსოფიური ანალიზი.

1995- 1992 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა. სპეციალობა სოციალური ფილოსოფია.

1992- 1987 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია – ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. სპეციალობა – ფილოსოფია.

1984- 1976 თელავის #4 საშუალო სკოლა.

სამუშაო გამოცდილება

2015 წლიდან დღემდე თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
2014.23.12 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

2013-2014 თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე.

2013-2006 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ
მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტის
დეკანი.

2009 წლიდან დღემდე თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
ფილოსოფიის მიმართულებით.

2009-2005 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
ფილოსოფიის მიმართულებით.

2006-2002 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფილოსოფია – სოციოლოგიის კათედრის
გამგე.
1997-1993 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტის პოლიტოლოგიის კათედრის
მასწავლებელი.
1995-1993 თელავის ტექნიკური კოლეჯის ფსიქოლოგი.

სამეცნიერო მუშაობა
36 სამეცნიერო სტატია;
2 მონოგრაფია;
2 ბროშურა;
12 მოხსენება სამეცნიერო კონფერენციაზე.

ტრენინგებში მონაწილეობა
ტრენინგი -“კრიტიკული აზროვნება და სწავლა- სწავლების
თანამედროვე მეთოდები უმაღლესი განათლებისათვის.”
ფოლკსვაგენის ფონდის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო
პროექტი –“პროექტის მენეჯმენტის” საბაკალავრო
პროგრამის შემოღება თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

ტრენინგი – ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ტემპუსის
პროექტის “ხარისხის სისტემის შიდა სისტემის განვითარება
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში” ფარგლებში
ჩატარებული სემინარები თემაზე: “სამეცნიერო სტატიის,
პროექტის წერა და სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა”.
ენები
ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად),
ინგლისური (საშუალოდ).
კომპიუტერული უნარები
Microsoft Office, Microsoft Excel, Internet.

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.