თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
2023 სექტემბერი
mysqli_query errorIncorrect DATETIME value: '2023-9-31'