აგრარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის საბჭო – აკადემიური პერსონალი

 1. კევლიშვილი მანანა – ფაკულტეტის დეკანი ასოცირებული პროფესორი
 2. ღაღოლიშვილი მზია – ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ასოცირებული პროფესორი
 3. ჯავახიშვილი მათე – პროფესორი
 4. ჩხარტიშვილი ნოდარი – პროფესორი
 5. ანდრონიკაშვილი გიული -ასოცირებული პროფესორი
 6. სულხანიშვილი ნიკოლოზი – ასოცირებული პროფესორი
 7. ხოსიტაშვილი მარიამი – ასოცირებული პროფესორი
 8. წიკლაური ლელა – ასოცირებული პროფესორი
 9. შილდელაშვილი ირა – ასოცირებული პროფესორი (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი)
 10. ბუიშვილი გაგა – ასოცირებული პროფესორი
 11. მათიაშვილი შოთა – ასოცირებული პროფესორი
 12. ვეფხიშვილი ნინო – ასისტენტ პროფესორი

სტუდენტები

 1. ჯაფარიძე დიმიტრი - სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობა, მესამე კურსი
 2. საჩიშვილი გიორგი - სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობა, მესამე კურსი

 

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.