თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

 

 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის დეპარტამენტი

პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ -პროფესორები:

ასისტენტი

  • მზია მაისურაძე
  • გიორგი დოლიძე
 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.