თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის საბჭოს  შემადგენლობა:

 1. კვაჭაძე მარინე - პროფესორი
 2. რინკიაშვილი ნანა - პროფესორი
 3. შიოშვილი ირმა - პროფესორი
 4. ჩაგელიშვილი-აგლაძე ლალი - პროფესორი
 5. ჯიმშიტაშვილი ია - პროფესორი
 6. ალადაშვილი მაია - ასოცირებული პროფესორი
 7. ალადაშვილი მანანა - ასოცირებული პროფესორი
 8. თამარაშვილი თამარ - ასოცირებული პროფესორი
 9. კახაშვილი ნინო - ასოცირებული პროფესორი
 10. სიბაშვილი გივი - ასოცირებული პროფესორი
 11. ცქიტიშვილი ნელი - ასოცირებული პროფესორი
 12. ძამუკაშვილი ლალი - ასოცირებული პროფესორი
 13. ჭელიძე სალომე - ასოცირებული პროფესორი
 14. ჭკადუა შალვა - ასოცირებული პროფესორი
 15. ხიზანიშვილი ნანული - ასოცირებული პროფესორი
 16. ბასილაშვილი ნათელა - ასისტენტ-პროფესორი
 17. ბიწაძე ნატალია - ასისტენტ-პროფესორი
 18. რამაზაშვილი სოლომონ - ასისტენტ-პროფესორი
 19. დოლიძე გიორგი - ასისტენტი
 20. მაისურაძე მზია - ასისტენტი
 21. ჯეირანაშვილი თამარ - სტუდენტი
 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.