საკონტაქტო ინფორმაცია:

დეკანი
ნანა რინკიაშვილი
ტელ:+(995) 557 77 85 85; 0(350) 23 36 71
ელ-ფოსტა: rinkiashvili@gmail.com

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
ია ჯიმშიტაშვილი
ტელ: +(995) 595 19 40 36
ელ-ფოსტა: ia.jimshitashvili@tesau.edu.ge

ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
გიორგი სიბაშვილი
ტელ: +(995) 555 97 17 47; 0(350) 23 36 71
ელ-ფოსტა: giorgisibaschvili@yahoo.de

ეკონომიკისა და ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ნანული ხიზანიშვილი
ტელ: +(995) 571 71 71 50 ; 0(350) 23 36 71
ელ-ფოსტაnanuli.khizanishvili@tesau.edu.ge

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.