ირმა შიოშვილი

დაბადების თარიღი: 23 მაისი 1970 წელი.

ელ. ფოსტა:  rector@tesau.edu.ge

 
 განათლება:

1984- 1976 წ-  თელავის #4 საშუალო სკოლა

1992- 1987 წ.-  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

                          ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის  ფაკულტეტი. სპეციალობა ფილოსოფია

1995- 1992 წ.- თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

                         ასპირანტურა. სპეციალობა სოციალური ფილოსოფია

2002 წ. -   სამეცნიერო ხარისხი ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დიპლომი #002975).      

               სადისერტაციო თემის სახელწოდება: ივანე ჯავახიშვილის მეცნიერული  

               მემკვიდრეობის სოციალურ-ფილოსოფიური ანალიზი

 2017წ. -ტუშას უნიუვერსიტეტი, იტალია,  პროფესიული ტრენინგი

 2017 წ.- კოიმბრას უნივერსიტეტი, პორტუგალია,  პროფესიული ტრენინგი

სამუშაო გამოცდილება:

 2015  წლიდან დღემდე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რექტორი

2013-2015 წ.- იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე

 2013-2006 წ.-  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტის დეკანი

 2009  წლიდან დღემდე თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  

           ფილოსოფიის მიმართულებით

2009-2005 წ. -   თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ფილოსოფიის მიმართულებით

2006-2002  წ. - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია-

                          სოციოლოგიის კათედრის გამგე

1997-1993 წ. -იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის

                       პოლიტოლოგიის კათედრის მასწავლებელი

 1995-1993 წ. -თელავის ტექნიკური კოლეჯის ფსიქოლოგი.

ძირითადი პუბლიკაციები:

2017- ,,ზოგადი ფილოსოფიური წანამძღვრები გუსტავ რადბრუხის მიხედვით“ _ საქართველოს    მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ,,მოამბე,“ ტ. 11, თბილისი

2017- ,,მიგრაციის ფილოსოფიური ასპექტები“ _,,ენა და კულტურა,“  IV საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია,  ქუთაისი

2014 - მონოგრაფია- „პოლიტიკა, სამართალი და კულტურა- ივანე ჯავახიშვილი კვლევის ობიექტი, “გამომცემლობა „უნივერსალი“ , საქართველო

2014- Doctrine of Gene Sharp and several issues of acting against the dictature in the modern world_  The

           First International Conference on History and Political Sciences, Austria, Vienna, 24-th March

2013- Erich Fromm  and transformations of personal freedom, European Applied Sciences, №4-2

2013- Philosophical aspects of model of education in post-industrial society, European Applied 

          Sciences, №9-2

2008- კარლ მანჰეიმი: მეცნიერება და პოლიტიკური აზროვნება, კავკასიის მაცნე, №17

2007-  მაქსშელერი: ცოდნისფორმებიდაგანათლება, მაცნე, ფილოსოფიის ინსტიტუტი,

           სამეცნიერო ჟურნალი, № 1

2005- ივანე ჯავახიშვილი: ქართული შუასაუკუნეობრივი სამართლის ფილოსოფიური

          ანალიზი, მაცნე, ფილოსოფიის სერია, № 2

 2003- გლობალიზაციის პოლიტიკური ასპექტი კარლ იასპერსის ფილოსოფიაში,

          წელიწდეული, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი

1998- ივანე ჯავახიშვილი: პოლიტიკური ისტორია და პოლიტიკური ღირებულებები,  მაცნე, ფილოსოფიის სერია, № 2

1997-  ისტორიის ფილოსოფია ივანე ჯავახიშვილის გაგებით.  მაცნე, ფილოსოფიის   

           სერია, № 2

     

  

 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.