ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი  

 

მზია მაისურაძე

 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.