თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ანდრეი ი. საგურა ფონ ორეხოვს  თესაუ-ს საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან აქტიური თანამშრომლობისა და სამეცნიერო-პრაქტიკული დახმარებისათვის.

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.