წარმომადენლობითი საბჭოს  წევრთა  სია

ა) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 

აკადემიური  პერსონალი:

1) პროფ. -  ღარიბაშვილი მანანა - საბჭოს სპიკერი

2) პროფ. - სიმაშვილი  თენგიზ

3)  ასოც. პროფ. - გუმაშვილი ზაურ                                                                                                                     

ბ) ზუსტ  და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 

 აკადემიური  პერსონალი:

1) ასისტ. პროფ. – ზუროშვილი ლამარა

2) ასისტ. პროფ. - ჟონჟოლაძე ნინო

სტუდენტი:

1)  იუკურიძე გიორგი

გ) სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის  ფაკულტეტი 

აკადემიური  პერსონალი:

1)  ასოც. პროფ. თამარაშვილი თამარი

2) ასისტ. პროფ.   ბიწაძე ნატალია

სტუდენტები:

1) ძამუკაშვილი ბექა

2) ზუბიაშვილი სოფიო

დ) განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი  

აკადემიური  პერსონალი:

1) ასოც. პროფ.  ძამუკაშვილი შორენა

2)  ასისტ. პროფ.  ჩაქიაშვილი ია

სტუდენტი:

1)  ჭამპურიძე ნინო

ე) აგრარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი  

აკადემიური  პერსონალი

1)  ასოც. პროფ.  შილდელაშვილი ირა

2) ასოც. პროფ.  შავაძე ლევანი 

სტუდენტები:

1)   ღვინიაშვილი ნათია

2)    ბადაშვილი სოფიო

ვ) ბიბლიოთეკის  ხელმძღვანელი 

1) ყარაულაშვილი   ნანა

 სულ: 18 წევრი

 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.