თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.