2016-2017 სასწავლო წლისათვის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ტექსტოლოგიისა და გამოცემათმცოდნეობის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის გაზაფხულის სასწავლო გრაფიკი

2016-2017 სასწავლო წლისათვის დოქტურანტურაში სტუდენტთა მიღების შესახებ

იხილეთ თანდართული ფაილი


2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების საკითხები

უცხო ენის საკითხები სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით:

 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.