ინფორმაცია     სტუდენტ  ბაკალავრთა  რეგისტრაციისა და 2017-2018  სასწავლო  წლის  დაწყების  შესახებ

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხულ სტუდენტ ბაკალავრებს რეგისტრაციისთვის ესაჭიროებათ შემდეგი სახის დოკუმენტები:

       1. ატესტატის დედანი;

       2. 4 ფოტოსურათი, დისკთან ერთად (ზომით 3x4);

       3. სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი ( 50%);

       4. სამხედრო მიწერის (აღრიცხვის) მოწმობის ასლი;

        5. საგამოცდი ბარათი.

 

      სტუდენტთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2017 წლის 1 სექტემბრიდან ( I კორპუსი,  II სართული, ოთახი #29).

            თესაუ-ში სწავლა 2017 წლის 18 სექტემბერს, 10:00 საათზე, დაიწყება.


სსიპ  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    ,,სპორტი“-ს საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები სპორტული ტურის ვადები განისაზღვრა  

      სსიპ  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,სპორტი“-ს საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სპორტული  ტურის მონაწილე აბიტურიენტთა რეგისტრაცია ჩატარდება 2017 წლის 1-2 ივნისს, ხოლო ფიზიკურ მომზადებაში შემოქმედებითი ტური გაიმართება 2017 წლის 7-8-9 ივნისს.

      რეგისტრაციის მსურველებმა მიმართეთ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტს შემდეგ მისამართზე:

    ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა #1,  II  კორპუსი

    ტელ: (0350) 27-11-76

 


იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  2017-2018 სასწავლო წლისთვის შემდეგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ცნობარი

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.