განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო

 1. მანანა ღარიბაშვილი- სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
 2. ასოცირებული პროფესორი – ნინო ბასილაშვილი;

წევრები:

 1. პროფესორი – ნინო ნახუცრიშვილი;
 2. ასოც. პროფესორი – დავით მახაშვილი;
 3. ასოც. პროფესორი – ჰამლეტ რაზმაძე;
 4. ასოც. პროფესორი – ნინო ბასილაშვილი;
 5. ასოც. პროფესორი – შორენა ძამუკაშვილი;
 6. ასოც. პროფესორი – ქეთევან კახიანი.
 7. ასოც. პროფესორი – თამარ მიქელაძე
 8. პროფესორი- გურამ ჩაჩანიძე;
 9. პროფესორი ნინო მოდებაძე.
 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.