ფაკულტეტის დეკანი

დავით მახაშვილი

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.