ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი

ნინო ბასილაშვილი

 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.