განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო

 1. ნახუცრიშვილი ნინო – პროფესორი
 2. მოდებაძე ნინო – პროფესორი
 3. მიქელაძე თამარ  – ასოცირებული პროფესორი
 4. ბასილაშვილი ნინო -ასოცირებული პროფესორი
 5. მახაშვილი დავით – ასოცირებული პროფესორი
 6. რაზმაძე ჰამლეტ -ასოცირებული პროფესორი
 7. კახიანი ქეთევან -ასოცირებული პროფესორი
 8. ძამუკაშვილი შორენა -ასოცირებული პროფესორი
 9. გაბაშვილი ნათია -ასისტენტ პროფესორი
 10. გაგნიძე დარეჯან – ასისტენტ პროფესორი
 11. ეჟიშვილი გივი -ასისტენტ პროფესორი
 12. ჩაქიაშვილი ია -ასისტენტ პროფესორი
 13. ნაცვლიშვილი ნატო – სტუდენტი
 14. მარგალიტაშვილი ნათია – სტუდენტი
 15. გახუტელაშვილი ნელი – სტუდენტი
 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.