განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა სია:

 1. დავით მახაშვილი - პროფესორი 

 2. ნინო ნახუცრიშვილი - პროფესორი

 3. ნინო მოდებაძე - პროფესორი 

 4. ჰამლეტ რაზმაძე - ასოცირებული პროფესორი 

 5. შორენა ძამუკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

 6. ქეთევან კახიანი - ასოცირებული პროფესორი 

 7. თამარ მიქელაძე - ასოცირებული პროფესორი 

 8. ნათია გაბაშვილი - ასისტენტ პროფესორი 

 9. ია  ჩაქიაშვილი - კალმახელიძე  -ასისტენტ პროფესორი 

 10. გივი ეჟიშვილი - ასისტენტ პროფესორი

 11. ნინო კობიაშვილი - სტუდენტი

 12. თამარი ბასილაშვილი - სტუდენტი

 13. მარი სოზაშვილი - სტუდენტი

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.