თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.