იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

საკონტაქტო ინფორმაცია:

დეკანი

მაგდა დავითაშვილი

Tel: +(995) 599 949 878

E-mail: magda.davitashvili@tesau.edu.ge

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

დარეჯან მარგალიტაშვილი

Tel: +(995) 551 040 140

E-mail : daredjan.margalitashvili@tesau.edu.ge

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

თამარ ნადირაძე

Tel: +(995) 593 33 89 45

E-mail: tamar.nadiradze@tesau.edu.ge 

დეკანატი

Tel: 0 (350) 27 33 20

E-mail: ntrl.sciences@tesau.edu.ge

 

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.