იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის, 2017-2018 სასწავლო წლის, სასწავლო გრაფიკი

        სსიპ იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე  2017-2018 სასწავლო წლისთვის  მოქმედებს შემდეგი  სასწავლო გრაფიკი:

 

     ა) პირველი სემესტრი იწყება  2017  წლის 9 ოქტომბერს და სრულდება 2018 წლის 16  თებერვალს;

    ბ) პირველი სემესტრის სესიები  ჩატარდება 2018 წლის 22 იანვრიდან   2018  წლის 3

    თებერვლის ჩათვლით;

     გ) დამატებითი გამოცდები ჩატარდება 2018 წლის 2 თებერვლიდან 2018 წლის 14 თებერვლის  ჩათვლით;

    დ) ზამთრის არდადეგები დაიწყება 2018 წლის 17 თებერვლიდან და დასრულდება 2018 წლის  4 მარტს;

    ე)  მეორე სემესტრი დაიწყება 2018  წლის 5 მარტს და დასრულდება 2018 წლის  14 ივლისს;

    ვ)  მეორე სემესტრის სესიები დაიწყება 2018  წლის 18 ივნისს და დასრულდება 2018 წლის 30

     ივნისს;

    ზ) დამატებითი გამოცდები დაიწყება 2018 წლის 29 ივნისს და დასრულდება 2018 წლის 11

     ივლისს.

   

        2017-2018 სასწავლო წელი დასრულდება 2018 წლის 14 ივლისს.

 


ინფორმაცია  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  2017-2018  სასწავლო წლის  ვადების შესახებ

 

      იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  2017-2018  სასწავლო წელი   (ბაკალავრიატში/ ერთსაფეხურიან   პროგრამებზე/ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე )   2017 წლის 18  სექტემბერს დაიწყება.                                                                                                                                        

 

  • სემესტრების ხანგრძლივობა შემდეგი  სახით განისაზღვრება:

                              I  სემესტრი  2017  წლის 18 სექტემბერს დაიწყება და 2018 წლის 

               2 თებერვალს დასრულდება;

                   II  სემესტრი  2018 წლის 12  თებერვალს დაიწყება  და  2018  წლის

               22 ივნისს დასრულდება.

 

                  პირველი სემესტრის სტუდენტთა  ადმინისტრაციული და აკადემიური 

               რეგისტრაცია    2017 წლის 1 სექტემბრიდან დაიწყება;

                   სტუდენტთა ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  2017     

                 წლის 1 სექტემბერს დაიწყება  და  2017 წლის 15 სექტემბერს დასრულდება.

 

  • სესიები ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით: 

 

            ზამთრის სესიები   2018 წლის  3  იანვარს დაიწყება  და   2018 წლის 20   იანვარს დასრულდება.

    დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018 წლის 15 იანვრიდან 2018  წლის 31  იანვრის  ჩათვლით;

                   ზაფხულის სესიები დაიწყება   2018  წლის 28 მაისს  და დასრულდება  2018  წლის 8 ივნისს;

დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018  წლის  8 ივნისიდან   19 ივნისის    ჩათვლით;

             ზამთრის არდადეგები დაიწყება  2018  წლის 5 თებერვლიდან და დასრულდება 2018  წლის 11 თებერვალს;

       ზაფხულის არდადეგები დაიწყება  2018 წლის 25 ივნისს  და დასრულდება  2018 წლის 31  აგვისტოს;

       ლექციის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 50 წუთით, შესვენება- 10 წუთით;

სწავლა დაიწყება 10:00 საათზე;

             2017-2018 სასწავლო წელი დასრულდება  2018 წლის 22 ივნისს.


თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017-2018 სასწავლო წლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო გრაფიკი

         

        იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017-2018 სასწავლო წლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე   2017-2018  სასწავლო წელი დაიწყება 2017  წლის 25 სექტემბერს და დასრულდება   2018  წლის 22 ივნისს;

                     სემესტრების ხანგრძლივობა განისაზღვრება შემდეგი სახით:

      სემესტრი დაიწყება 2017 წლის 25 სექტემბერს  და დასრულდება  2018 წლის  2    თებერვალს;

       II  სემესტრი დაიწყება 2018 წლის 12 თებერვალს  და დასრულდება 2018 წლის ივნისს;

                     სესიები ჩატარდება  შემდეგი გრაფიკით:

       ზამთრის სესიები დაიწყება  2018 წლის  8 იანვარს  და  დასრულდება  2018 წლის 19 იანვარს;

დამატებითი სააგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018 წლის 19 იანვრიდან

     2018 წლის 30 იანვრის  ჩათვლით;

       ზაფხულის სესიები დაიწყება   2018 წლის  28 მაისს  და  დასრულდება  2018 წლის 8 ივნისს;

დამატებითი სააგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018 წლის 8 ივნისიდან

 2018  წლის 19  ივნისის ჩათვლით;

       ზამთრის არდადეგები დაიწყება 2018 წლის  3 თებერვალს და დასრულდება    2018   წლის 11  თებერვალს;

           ლექციის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 50 წუთით, შესვენება -10 წუთით;


 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.