სტუდენტური თვითმმართველობა

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი
დავით მაისურაძე

სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი

სტუდენტური თვითმმართველობის სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

სტუდენტური თვითმმართველობის კულტურის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

სტუდენტური თვითმმართველობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

სტუდენტური თვითმმართველობის განათლების დეპატრამენტის თავმჯდომარე

სტუდენტური თვითმმართველობის სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე 

 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.