სტუდენტური თვითმმართველობა

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი
თენგიზ კუკუნაშვილი

სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი
ნიკა ბაღანაშვილი

სტუდენტური თვითმმართველობის პარლამენტის თავმჯდომარე
თამუნა ხეჩიაშვილი

სტუდენტური თვითმმართველობის სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე
გიორგი ჭიკაძე

სტუდენტური თვითმმართველობის კულტურის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

სტუდენტური თვითმმართველობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

სტუდენტური თვითმმართველობის განათლების დეპატრამენტის თავმჯდომარე

სტუდენტური თვითმმართველობის სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე 
თამარ ჯეირანაშვილი

 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.