სტუდეტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი
თენგიზ კუკუნაშვილი
სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე–პრეზიდენტი
მარიამ ოთიურიძე
სტუდეტური თვითმმართველობის პარლამენტის თავმჯდომარე
ნათია თამოიანი
სტუდეტური თვითმმართველობის სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე
ვანო გავარდაშვილი
სტუდეტური თვითმმართველობის კულტურის დეპარტამენტის თავმჯდომარე
სოფო სიდონაშვილი
სტუდეტური თვითმმართველობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის თავმჯდომარე
ეკატერინე საყვარელიძე
სტუდეტური თვითმმართველობის განათლების დეპარტამენტის თავმჯდომარე
მარი ჩაველაშვილი

 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.