პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი- თენგიზ სიმაშვილი                                                                                               

თელავი - ისტორია და თანამედროვეობა

(მე-19 საუკუნის ბოლო და მე-20 საუკუნის პირველი ოცწლეული)

პროექტის  მიზანია, ქალაქ თელავის მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის პირველი ოცწლეულის ისტორიის, განვითარების ეტაპებისა და ტენდენციების შესწავლა.

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.