ეკონომიკის და ტურიზმის დეპარტამენტი

პროფესორი

ასოცირებული პროფესორები

ასიტენტ-პროფესორები

ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი 

 

ასოცირებული პროფესორები

ასისტენტ-პროფესორები

 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.