თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტი

პროფესორები:

 • ნინო მოდებაძე
 • ნინო ნახუცრიშვილი
 • დავით მახაშვილი

ასოცირებული პროფესორები:

 • თამარ მიქელაძე
 • შორენა ძამუკაშვილი
 • ნინო ბასილაშვილი
 • ჰამლეტ რაზმაძე - დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • ქეთევან კახიანი

ასისტენტ-პროფესორები:

 • ია ჩაქიაშვილი 
 • გივი ეჟიშვილი 
 • ნათია გაბაშვილი 
 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.