თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო

 

  1. პროფესორი მანანა ღარიბაშვილი - საბჭოს თავმჯდომარე
  2. ასოცირებული პროფესორი ნინო ბასილაშვილი - სწავლული მდივანი

წევრები:

  1. ასოცირებული პროფესორი დავით მახაშვილი
  2. პროფესორი ნინო მოდებაძე
  3. პროფესორი ნინო ნახუცრიშვილი
  4. ასოცირებული პროფესორი ჰამლეტ რაზმაძე
  5. ასოცირებული პროფესორი ქეთევან კახიანი
  6. ასოცირებული პროფესორი შორენა ძამუკაშვილი
  7. ასოცირებული პროფესორი თამარ მიქელაძე
 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.