თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის
სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში სტუდენტთა მიღების შესახებ

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლისათვის სტუდენტთა მიღება განხორციელდება შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

  • ეკოლოგია - 15 ადგილი

     საგამოცდო საკითხები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები

  • ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე - (ქართულ- ინგლისური, ინგლისურ-ქართული; ქართულ-რუსული, რუსულ- ქართული; ქართულ-გერმანული, გერმანულ-ქართული) 15 ადგილი;

       საგამოცდო საკითხები

  • ახალი და უახლესი ისტორია - 10 ადგილი.

       საგამოცდო საკითხები

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები

  • ბიზნესის ადმინისტრირება - 20 ადგილი; 

        საგამოცდო საკითხები

  • ეკონომიკა - 10 ადგილი.

       საგამოცდო საკითხები

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

  • მევენახეობა-მეღვინეობა - 15 ადგილი 

       საგამოცდო საკითხები

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

 

 
მნახველთა რაოდენობა: 1350
 
 
 
 
2023 თებერვალი
mysqli_query errorIncorrect DATETIME value: '2023-2-31'