2017-06-22

  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,საგნის სწავლების მეთოდიკის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა შედგება 28 ივნისს, 12:00 საათზე (უნივერსიტეტის II სასწავლო კორპუსი, აუდიტორია 12).

ვრცლად
2017-06-19

2017 წლის 29 ივნისს, 12:00 საათზე, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის   სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე  ჩატარდება ტიპოლოგიური ლინგვისტიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ მაია ფურცხვანიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე-  ,,პერსონაჟთა მეტყველების გენდერული ურთიერთმიმართებანი ქართულსა და ინგლისურში.“

ვრცლად
2017-06-16

     2017  წლის 26 ივნისს, 11:00 საათზე, იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, შედგება ნესტან კვიწინაძის დისერტაციის დაცვა თემაზე -,,ბეჭდური მედიასაშუალებების როლი დარგობრივი ინგლისურის ESP (ბიზნეს ინგლისურის) სწავლებისას უმაღლეს სასწავლებლებში“- განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ( II სასწავლო კორპუსი, აუდიტორია 12).

     სამეცნიერო ხელმძღვანელი- პროფესორი მანანა ღარიბაშვილი

ვრცლად
2017-06-16

2017  წლის 26 ივნისს, 13:30 საათზე, იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, შედგება ნონა ქიტიაშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე -,,გრამატიკული დროების გამოყენების პრობლემატიკა ზეპირ მეტყველებაში (ზოგადი ინგლისურის მიხედვით, უმაღლეს სასწავლებლებში)“- განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ( II სასწავლო კორპუსი, აუდიტორია 12).

ვრცლად
2017-06-13

    2017  წლის  28 ივნისს,  12:00 საათზე,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა  ფაკულტეტის   სადისერტაციო  საბჭოს  სხდომაზე,  ჩატარდება  ქართული ლიტერატურის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ირინე არჯევანიძის სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვა  თემაზე-  ,, ფსიქოლოგიზმი ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში ‘’ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი-  პროფესორი  ლუიზა ხვიჩია - ბოჩკოვა).

      დისერტაციის დაცვა გაიმართება უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში (№ 30,  I კორპუსი , II  სართული).

ვრცლად
2017-06-13

2017  წლის  26 ივნისს,  12:00 საათზე,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა  ფაკულტეტის   სადისერტაციო  საბჭოს  სხდომაზე,  ჩატარდება  ქართული ლიტერატურის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ მარინა ხანჯალიაშვილის სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვა  თემაზე-  ,,  სულხან-საბა ორბელიანის ჰომილიები    და ქრისტიანული ჰომილეტიკა “ ( სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი  ნინო გიორგაძე).

              დისერტაციის დაცვა გაიმართება უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში (№ 30,     I კორპუსი , II  სართული).

ვრცლად
 
2017 ივნისი
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

17

18

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30


2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.