2017-10-19

   2017  წლის  24 ოქტომბერს, 12:00 საათზე, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე,  ჩატარდება დოქტორანტ  ლალი იარაჯულის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: „სამყაროს მხატვრულ-ესთეტიკური საზრისი

ვრცლად
2017-10-17

   2017  წლის 23 ოქტომბერს, 13:00 საათზე, იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, შედგება ბარიშ დემირის დისერტაციის დაცვა თემაზე -,,საქართველოში ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო კულტურული სივრცის ფორმირების კონცეფცია“- განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, 

ვრცლად
 
2017 ოქტომბერი
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.