2017-12-12

2017  წლის 15 დეკემბერს 12:00 საათზე, იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, შედგება ნათელა ბაღათრიშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე -,,საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა კომპეტენციების განვითარება კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისას"- განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ფიზიკა- მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი მარინა კაპანაძე ( II სასწავლო კორპუსი, აუდიტორია 12)

ვრცლად
 
2017 დეკემბერი
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.