ნინო ყურაშვილს განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

     8 დეკემბერს, იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე,  ნინო ყურაშვილის დისერტაციის დაცვა გაიმართა.

      კვლევია თემაა -,, ელექტრონული სწავლების დიდაქტიკა (იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგალითზე)“ ( სამეცნიერო ხელმძღვანელი- პროფესორი ნინო მოდებაძე).

      სადისეტაციო ნაშრომის მიზანია   ელექტრონული სწავლების  იმ ელემენტების დიდაქტიკური ასპექტების და ფუნქციების გამოვლენა, რომელებიც ქმნის და ავითარებს სწავლების ინტერაქტიურ გარემოს.

      ნინო ყურაშვილს განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 160
 
 
 
 
2018 იანვარი
1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.