ციცინო ლაფაურს ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

  6  ნოემბერს,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა  ფაკულტეტის   სადისერტაციო  საბჭოს  სხდომაზე,  გაიმართა  ქართული ლიტერატურის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ციცინო ლაფაურის სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვა.

     კვლევის  თემაა „ ქართველ სიმბოლისტთა მინიატურული პროზა “ (  სამეცნიერო ხელმძღვანელი- პროფესორი ნინო კოჭლოშვილი).

   ნაშრომის მიზანია  ქართველ სიმბოლისტთა მინიატურული პროზის შესწავლა.

   ციცინო ლაფაურს ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 534
 
 
 
 
2017 ნოემბერი

4

5

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.