მარინა ხანჯალიაშვილს ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

       26 ივნისს,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა  ფაკულტეტის   სადისერტაციო  საბჭოს  სხდომაზე,  ჩატარდა ქართული ლიტერატურის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ მარინა ხანჯალიაშვილის სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვა  თემაზე-  ,,  სულხან-საბა ორბელიანის ჰომილიები    და ქრისტიანული ჰომილეტიკა “ ( სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი  ნინო გიორგაძე).

      კვლევის მიზანია  სულხან-საბა ორბელიანის ,,სწავლანის“ შეფასება და მისი კავშირის ჩვენება ქრისტიანულ ჰომილეტიკასთან.

     მარინა ხანჯალიაშვილს ფილოლოგიის დოქტორის  აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 544
 
 
 
 
2018 იანვარი
1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.