გარე მობილობის ვადები                                                      შიდა მობილობის ვადები
თეა თვალავაძეს ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

11  დეკემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე,  ჩატარდა დოქტორანტ თეა თვალავაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე:  ,,ტექსტოლოგიური და საგამომცემლო კვლევები გრიგოლ ორბელიანის წერილებისა და დღიურების შესახებ“.

    სამეცნიერო ხელმძღვანელები არიან : ქეთევან გიგაშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა  დოქტორი  პროფესორი  და მაია ნინიძე-ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული პროფესორი.             

      სადისერტაციო ნაშრომი მიზნად ისახავს გრიგოლ ორბელიანის წერილებისა და დღიურების ტექსტოლოგიურ და გამოცემათმცოდნეობით კვლევას. 

  თეა  თვალავაძეს  ფილოლოგიის დოქტორის   აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 327
 
 
 
 
2020 თებერვალი
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29


2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.