თეა თვალავაძეს ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

11  დეკემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე,  ჩატარდა დოქტორანტ თეა თვალავაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე:  ,,ტექსტოლოგიური და საგამომცემლო კვლევები გრიგოლ ორბელიანის წერილებისა და დღიურების შესახებ“.

    სამეცნიერო ხელმძღვანელები არიან : ქეთევან გიგაშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა  დოქტორი  პროფესორი  და მაია ნინიძე-ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული პროფესორი.             

      სადისერტაციო ნაშრომი მიზნად ისახავს გრიგოლ ორბელიანის წერილებისა და დღიურების ტექსტოლოგიურ და გამოცემათმცოდნეობით კვლევას. 

  თეა  თვალავაძეს  ფილოლოგიის დოქტორის   აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 898
 
 
 
 
2020 აგვისტო
1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.