ესმა მანიას ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

10  დეკემბერს,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე,  ჩატარდა დოქტორანტ ესმა მანიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: „ტექსტოლოგიური და საგამომცემლო კვლევები ილია ჭავჭავაძის ზეპირი მეტყველების ნიმუშებისა და წერილობითი ჩანაწერების შესახებ“.

   სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  მაია ნინიძე- ფილოლოგიის მეცნიერებათა  დოქტორი, მოწვეული პროფესორი;                          

  ქეთევან გიგაშვილი-ფილოლოგიის  დოქტორი, პროფესორი.                   

     ნაშრომი მიზნად ისახავს მეცნიერთა მიერ ჯერ კიდევ შეუსწავლელი სპეციფიკური მასალის – ილია ჭავჭავაძის ფრაგმენტული ზეპირი გამოსვლებისა და მის არქივში დაცული სხვადასხვა სახის ჩანაწერის- ტექსტოლოგიურ კვლევას და ამავე ტექსტების აკადემიურად გამოცემის კონცეფციის შემუშავებას.  

      ესმა მანიას   ფილოლოგიის დოქტორის  აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 1354
 
 
 
 
2021 იანვარი
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.