გარე მობილობის ვადები                                                      შიდა მობილობის ვადები
ესმა მანიას ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

10  დეკემბერს,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე,  ჩატარდა დოქტორანტ ესმა მანიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: „ტექსტოლოგიური და საგამომცემლო კვლევები ილია ჭავჭავაძის ზეპირი მეტყველების ნიმუშებისა და წერილობითი ჩანაწერების შესახებ“.

   სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  მაია ნინიძე- ფილოლოგიის მეცნიერებათა  დოქტორი, მოწვეული პროფესორი;                          

  ქეთევან გიგაშვილი-ფილოლოგიის  დოქტორი, პროფესორი.                   

     ნაშრომი მიზნად ისახავს მეცნიერთა მიერ ჯერ კიდევ შეუსწავლელი სპეციფიკური მასალის – ილია ჭავჭავაძის ფრაგმენტული ზეპირი გამოსვლებისა და მის არქივში დაცული სხვადასხვა სახის ჩანაწერის- ტექსტოლოგიურ კვლევას და ამავე ტექსტების აკადემიურად გამოცემის კონცეფციის შემუშავებას.  

      ესმა მანიას   ფილოლოგიის დოქტორის  აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 342
 
 
 
 
2020 თებერვალი
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29


2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.