მაკა კოჭაურს განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

      21 დეკემბერს, იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე,  მაკა კოჭაურის დისერტაციის დაცვა გაიმართა.

     კვლევის თემაა ,,ინგლისური ლექსიკური ერთეულების აღქმა-გაგების პრობლემატიკა ტექსტის ავტონომიურად კითხვის დროს (საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის ტესტის მასალებზე დაყრდნობით).  სამეცნიერო ხელმძღვანელი- პროფესორი მანანა ღარიბაშვილი.  

    კვლევის  მიზანია  საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდაზე გამსვლელი აპლიკანტების  დახმარება წინამოსამზადებელ პერიოდში, კითხვითი დავალებების ავტონომიურად შესრულების დროს, ლექსიკური ერთეულების აღქმა- გაგებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

 

 
მნახველთა რაოდენობა: 103
 
 
 
 
2018 იანვარი
1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.