რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში

ალექსანდრე მოსიაშვილი 

 
 

    2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.