რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში

ალექსანდრე მოსიაშვილი 

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.