1. კვლევის სახელწოდება:  ხორბლის ახალი ჯიშების ,,აფინა’’ და ,,ანაპოს“ ქიმიური  შედგენილობის და მისი ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  სოფლის მეურნეობის დოქტორი მანანა კევლიშვილი

განხორციელების პერიოდი:  31.07.2017-31.07.2019

შპს ,,ლუკაგროს’’ მიერ შეკვეთილი კვლევა ხორბლის ახალი ჯიშების ,,აფინა’’ და ,,ანაპოს“ ქიმიური შედგენილობის და მისი ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრის შესახებ. კვლევა ითვალისწინებს აღნიშნული ხორბლის ჯიშების სამი წლის მოსავალში ქიმიური შედგენილობის და ფქვილის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრას, რათა მიღებული ახალი ხორბლის ჯიშები გამოყენებულ იქნეს კახეთის რეგიონში, როგორც ხორბლის სათესლე მასალა.

კვლევა განხორციელებულია ერთი წლის მოსავალზე, მიმდინარე წელს განისაზღვრება მეორე წლის მოსავალში და 2019 წელს დასრულდება კვლევა.

 

2. კვლევის სახელწოდება:  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე ერთი ჰექტარი  კვლევითი ნაკვეთის მოწყობა

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  სოფლის მეურნეობის დოქტორი მანანა კევლიშვილი

განხორციელების პერიოდი:  30.09.2017-31.12.2019

კვლევა ითვალისწინებს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე ერთი ჰექტარი ვენახის მოწყობას ყურძნის სასუფრე და სამრეწველო ჯიშებისათვის აგროტექნოლოგიის ახალი მეთოდების დანერგვას.

განხორციელებულია  ნაკვეთის ნიადაგის ქიმიური შედგენილობის კვლევა და კვლევის საფუძველზე მოხდა მინერალური სასუქების დოზების და ნორმების განსაზღვრა, ნიადაგი მომზადებულია ვაზის კულტურის გაშენებისათვის. კვლევა გაგრძელდება 3 წლის განმავლობაში, რათა განისაზღვროს მიღებული მოსავლის ხარისხობრივი მაჩვენებლები და შეფასდეს დამზადებული ღვინის ღირსება.

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.