1. პროექტის სახელწოდება:  "უნივერსიტეტსა და საწარმოს შორის ურთიერთობა შვილობილი კომპანიების ქსელის მეშვეობით (UNISON) 

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელ: თ. ასლანიშვილი

დამფინანსებელი ორგანიზაცია ევროკომისია

15.10.2016-14.10.2019

პროექტის მიზანია ხელიშეუწყოს უნივერსიტეტსა და საწარმოებს შორის ურთიერთობებს შვილობილი კომპანიების ქსელების მეშვეობით.

უნივერსიტეტში გამოყოფილია ფართობი, სადაც უნდა განთავსდეს პროექტით გათვალისწინებული კომპიუტერული ტექნიკა და კვლევისათვის საჭირო აღჭურვილობა, რაც ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტში წარმოებულ კვლევებს.

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.