მათემატიკის, ინფორმატიკისა და ფიზიკის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

წევრები

ასოცირებული პროფესორები

ასისტენტ-პროფესორები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

წევრები

პროფესორები

ასოცირებული პროფესორები

ასისტენტ-პროფესორები

ასისტენტი

ჯანდაცვის დეპარტამენტი

ასოცირებული პროფესორები

ასისტენტი

 
 

    2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.