იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
სამაგისტრო ნაშრომების განხილვა

2024  წლის  18-19 ივნისს   შედგა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტში განათლების მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი სამაგისტრო ნაშრომების წინასწარი განხილვა(აპრობაცია).    თემები საინტერესოდ იქნა წარმოდგენილი. მოიაზრებოდა პრობლემები და აგრეთვე მათი გადაჭრის გზებიც განიხილებოდა.  თემები იყო აქტუალური და თანამედროვე. მოსმენილი იქნა 16 სამაგისტრო ნაშრომი.  ნაშრომები  მზადაა წარდგეს დაცვის კომისიის წინაშე. გამომსვლელებს მიეცათ მცირე რეკომენდაციები ნაშრომების გაფორმებასთან დაკავშირებით.

   საყურადღებოა,  რომ   წინასწარ დაცვამდე  ორჯერ მოხდა სამაგისტრო ნაშრომებზე მუშაობის ანგარიშის წარმოდგენა სტუდენტებისა და ხელმძღვანელებისგან დეპარტამენტის სხდომებზე.

 

 
მნახველთა რაოდენობა: 443
 
 
 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.