იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
თელავის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა პანკისის ხეობაში ინტეგრირებული გაკვეთილები ჩაატარეს

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო - სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის“ III კურსის სტუდენტებმა, პანკისის ხეობის სოფელ დუისის საჯარო სკოლაში CLIL მიდგომაზე დაფუძნებული ინტეგრირებული გაკვეთილები ჩაატარეს. გაკვეთილები, დაწყებით საფეხურზე, ბუნებისმეტყველებისა და ქართულის, როგორც მეორე ენის ინტეგრირებულად სწავლებას ითვალისწინებს. აქტივობა განხორციელდა საერთაშორისო პროექტის ESTA ფარგლებში შემუშავებული სასწავლო კურსისბუნებისმეტყველებისა და ქართულის, როგორც მეორე ენის ინტეგრირებულად სწავლება დაწყებით საფეხურზე CLIL (Content and Language Integrated Learning) in Science on Primary Level მიხედვით, განხორციელდა.

 

 
მნახველთა რაოდენობა: 2304